Hyundai Accent Era 1.4 TEAM Satış Fiyatı : 24,000 YTL
Hyundai Accent Era 1.4 SELECT Satış Fiyatı : 27,200 YTL
Hyundai Accent Era 1.4 SELECT OTM Satış Fiyatı : 27,300 YTL
Hyundai Accent Era 1.6 SELECT Satış Fiyatı : 8,000 YTL
Hyundai Accent Era 1.6 SELECT OTM Satış Fiyatı : 9,500 YTL
Hyundai Accent Era 1.6 STYLE Satış Fiyatı : 31,200 YTL
Hyundai Accent Era 1.5 CRDi-VGT TEAM Satış Fiyatı : 27,500 YTL
Hyundai Accent Era 1.5 CRDi-VGT SELECT     Satış Fiyatı : 31,000 YTL
Hyundai Accent Era 1.5 CRDi-VGT STYLE Satış Fiyatı : 34,200 YTL
Hyundai Accent Era 1.4 START Satış Fiyatı : 21,200 YTL
Hyundai Accent Era 1.4 START KLM     Satış Fiyatı : 22,500 YTL
Hyundai Accent Era 1.4 TEAM Satış Fiyatı : 24,000 YTL
Hyundai Accent Era 1.4 TEAM ABS     Satış Fiyatı : 24,800 YTL
Hyundai Accent Era 1.4 SELECT Satış Fiyatı : 27,200 YTL
Hyundai Accent Era 1.4 SELECT OTM Satış Fiyatı : 27,300 YTL
Hyundai Accent Era 1.6 TEAM ABS Satış Fiyatı : 26,100 YTL
Hyundai Accent Era 1.6 SELECT Satış Fiyatı : 28,000 YTL
Hyundai Accent Era 1.6 SELECT OTM Satış Fiyatı : 29,500 YTL
Hyundai Accent Era 1.6 STYLE Satış Fiyatı : 31,200 YTL
Hyundai Accent Era 1.6 STYLE OTM Satış Fiyatı : 32,700 YTL
Hyundai Accent Era 1.5 CRDi-VGT START Satış Fiyatı : 24,900 YTL
Hyundai Accent Era 1.5 CRDi-VGT START KLM Satış Fiyatı : 26,200 YTL
Hyundai Accent Era 1.5 CRDi-VGT TEAM Satış Fiyatı : 27,500 YTL
Hyundai Accent Era 1.5 CRDi-VGT TEAM ABS Satış Fiyatı : 28,500 YTL
Hyundai Accent Era 1.5 CRDi-VGT SELECT Satış Fiyatı : 31,000 YTL
Hyundai Accent Era 1.5 CRDi-VGT STYLE Satış Fiyatı : 34,200 YTL